Zmluvy 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Zmluvy 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

ZMLUVY V ROKU 2018
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
1.Zmluva o spolupráci - ELEKOS Nitra
9.1.2018
2.Dohoda č. 18/46/012/10, ÚPSVaR
9.1.2018
3.10.1.2018
4.Kúpna zmluva č.2/2018 KP Oravec Daniel, Peter, Jozef
19.1.2018
5.25.1.2018
6.30.1.2018
7.Zmluva o dielo č 1 - 2018 vodovod MRK
31.1.2018
FEBRUÁR
8.DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-00080314.2.2018
9.Dodatok č.1 zmluve o zriadení vecného bremena - PAT spol. s.r.o.15.2.2018
10.Dodatok č. 1 k Dohode č. 24/2017/§ 54-PZ, ÚPSVaR
27.2.2018
MAREC
11.Dodatok č.1 k zmluve o službách č.1/2017-060217 7.3.2018
12.7.3.2018
13.Dodatok č.1 k zmluve o službách č.3/2017-140617/18.3.2018
14.8.3.2018
15.8.3.2018
16.Zmuva o uzavretí budúcej zml.č.38/2018/OM, Mesto Kežmarok
8.3.2018
17.14.3.2018
18.Zmluva o posk. služieb / Komenský s.r.o.
19.3.2018
19.Dodatok č.1 k dohode č. 18/46/012/10 podľa § 1226.3.2018
20.28.3.2018
21.Zml.o poskytnutí NFP č.072PO130230
28.3.2018
APRÍL
22.7.4.2018
23.7.4.2018
24.12.4.2018
25.Nájomná zmluva č. 942/2018 - PDP Kežmarok
17.4.2018
26.Dohoda č. 18/46/054/43, ÚPSVaR KK
25.4.2018
MÁJ
27.Zmluva o službách č. 270418/2 Environmetálny fond - Podpora elektromobility10.5.2018
28.
29.29.5.2018
JÚN
30.11.6.2018
31.13.6.2018
32.Zmluva č. 1/2018-SOÚ, Topset
19.6.2018
33.Zmluva o poskytovaní auditu - Ing. Kyselová
27.6.2018
34.Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27.6.2018
35.Dohoda č. 18/46/012-/47 ÚPSVaR
29.6.2018
36.Zmluva o poskytnutí verejných služieb, Slovak Telekom
29.6.2018
JÚL
37.20.7.2018
38.25.7.2018
AUGUST
39.
Zmluva č. 128016 08U01 – Environmentálny fond
28.8.2018
SEPTEMBER
40.
Dodatok č.1 - KÚPNA ZMLUVA č. 4/201824.9.2018
41.28.9.2018
OKTÓBER
42.Úverová zmluva č. 297270-201810.10.2018
43.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 297270-2018
10.10.2018
44.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297270-2018
10.10.2018
45.Úverová zmluva č. 297262-2018
10.10.2018
46.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 297262-2018
10.10.2018
47.
10.10.2018
48.25.10.2018
NOVEMBER
49.Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000623-003 / MVSR
19.11.2018
50.Dodatok č. 01 k zml.č. ZM-SEP-IMRK2-2018-001774
27.11.2018
51.Kúpna zmluva č.5/201828.11.2018
DECEMBER
52.
5.12.2018
ZMLUVY V ROKU 2017
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
1.Dodatok k zmluve - innogy Slovensko
9.1.2017
2.Kúpna zmluva / Jakub Perignat - ing.Mária Perignatová 12.1.2017
3.Dodatok k Dohode č. 16/46/52A/136
25.1.2017
4.Dodatok k Dohode č. 39/§ 52/2016/ŠR
25.1.2017
5.Dodatok k Dohode č. 19/§ 52/2016/ŠR
25.1.2017
6.31.1.2017
FEBRUÁR
7.Kúpna zmluva č.2/2017 - Vladimír Štancel6.2.2017
8.Rámcová kúpna zmluva / Dávid Szekely6.2.2017
9.8.2.2017
10.Kúpna zmluva č.3/2017 - Jozef Lesný, Mgr. Jana Lesná22.2.2017
11.Kúpna zmluva č.4/2017 - Peter Jastrabík24.2.2017
MAREC
12.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná a.s.9.3.2017
13.15.3.2017
14.15.3.2017
15.Zmluva o kontrolnej činnosti / detské ihrisko-škôlka21.3.2017
APRÍL
16.Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu.10.4.2017
17.19.4.2017
18.Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia MŠ
20.4.2017
19.26.4.2017
20.Rozhodnutie - úprava skupinovej prípojky28.4.2017
MÁJ
21.Zmluva o dielo - ing. Milan Šalata / Energetické audity23.5.2017
JÚN
22.12.6.2017
23.13.6.2017
24.20.6.2017
25.20.6.2017
26.Zmluva č.37777 o poskytnurí dotácie z prostriedkov DPO27.6.2017
27.30.6.2017
JÚL
28.Kúpna zmluva - Telekom4.7.2017
29.Dohoda č. 17/46/052/283 - ÚRSVaR KK
4.7.2017
30.Dodatok č. 117613462D106 - Slovak Telekom
4.7.2017
31.Dodatok - Slovak Telekom
4.7.2017
32.Dodatok k zmluve č. 2028698733 -Slovak Telekom
6.7.2017
33.Dodatok k zmluve č. 9910040146 - Slovak Telekom
6.7.2017
34.Kúpno-predajná zmluva Pačaj -Pačajová
13.7.2017
35.17.7.2017
36.Kúpno-predajná zmluva č. 3/2017 / Alexander Gally
17.7.2017
37.17.7.2017
38.Zmluva DO/ č.4 /2017 - spoločenstvo Svetielko20.7.2017
39.20.7.2017
40.Dohoda č.17/46/054/79 - ÚPSVaR KK
21.7.2017
AUGUST
41.Príloha č. 1 k zmluve VSN0724201501
9.8.2017
42.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 4/2017 zo dňa 12. 07. 2017
15.8.2017
43.Kúpna zmluva č.5/2017 - KZ Mgr. Matúš Perignáth22.8.2017
SEPTEMBER
44.Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 14/2017 - Marko Tatry Spišská Belá

OKTÓBER
45.26.10.2017
NOVEMBER
46.24.11.2017
47.Kúpna zmluva č. 9//2017 - Henryk Kalata
29.11.2017
DECEMBER
48.8.12.2017
49.Dohoda č. 17/46/010/21 - ÚPSVaR
12.12.2017
50.29.12.2017
51.Zmluva o odbere - JRK Waste Management
29.12.2017
52.Kúpna zmluva - JRK Waste Management
29.12.2017
ZMLUVY V ROKU 2016
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
1.Dohoda č.1/§ 52a/2016/ NP PZVAOTP27.1.2016
2.Zmluva o spolupráci. Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR28.1.2016
FEBRUÁR
3.Dohoda č. 1646/012/171.2.2016
4.Zmluva o dielo č.1/SD/MS1.2.2016
5.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy: Miestna komunikácia"4.2.2016
6.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Golfové ihrisko II. etapa - zavlažovací systém4.2.2016
7.Dodatok č. 2 k Dohode č. 6/2015/§54 - ŠnZ23.2.2016
MAREC
8.7.3.2016
9.Zmluva o dielo - Bedik s.r.o.16.3.2016
10.Zmluva o dielo č. Z20166258_Z23.3.2016
APRÍL
11.Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky4.4.2016
12.Kúpna zmluva 1/2016 - mgr. Matúš Šimonov, mgr Lucia Šimonovová11.4.2016
13.Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 21.3.2016 - Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy15.4.2016
14.Zmluva/DO/ č.5/2016 o poskytnutí dotácie - Ľudovít Svocák19.4.2016
15.19.4.2016
MÁJ
16.Dôvera Zdravotná poisťovňa - Zmluva o elektronickej komunikácii11.5.2016
17.Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť11.5.2016
18.ENVI-PAK25.5.2016
19.Zmluva č.115027 08U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu25.5.2016
JÚN
20.3.6.2016
21.
3.6.2016
22.
3.6.2016
23.
3.6.2016
24.Dohoda č. 38/2016/§ 54 – ŠnZ
28.6.2016
25.Dohoda č. 19/§ 52/2016/ŠR30.6.2016
26.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve30.6.2016
27.Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu30.6.2016
JÚL
28.Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve 1/20161.7.2016
29.Dohoda č.16/46/012/59 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb4.7.2016
30.Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie č. 51900387325.7.2016
31.25.7.2016
AUGUST
32.Zmluva o pripojení - Východoslovenská distribučná a.s.1.8.2016
33.Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.01/20162.8.2016
SEPTEMBER
34.Zmluva o poskytovaní služieb VO-ČOV6.9.2016
35.6.9.2016
36.Dohoda - č.7/2016/§ 54 - PZ - Praxou k zamestnaniu"21.9.2016
37.Dodatok č.2 / Slovenská autobusová doprava26.9.2016
38.Dohoda č. 16/46/52A/13628.9.2016
OKTÓBER
39.Kúpna zmluva 2/2016 - Perignát, Perignatová11.10.2016
40.Úrazové poistenie20.10.2016
41.Dodatok k zmluve -Telekom21.10.2016
NOVEMBER
42.Rámcová kupná zmluva - František Fedák5.11.2016
43
11.11.2016
44.21.11.2016
45.21.11.2016
46.Kúpna zmluva 9914277570 - Slovak Telekom
21.11.2016
47.Kúpna zmluva 9914278802 - Slovak Telekom
21.11.2016
48.28.11.2016
DECEMBER
49.5.12.2016
50.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. PD-01/2016 / "Rozšírenie kapacít MŠ"21.12.2016
51.Dohoda číslo 39/§ 52/2016/ŠR21.12.2016
52.Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore / TOPSET23.12.2016
ZMLUVY V ROKU 2015
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
1.Zmluva o dodávke tovaru - Dušan Jankura
30.1.2015
FEBRUÁR
2.Dodatok k zmluve o zneškodnení odpadu č. 09/2012 zo dňa 12.12.2011
20.2.2015
3.Zmluva o poskytnití služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov
24.2.2015
MAREC
4.Dohoda o vykonaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
20.3.2015
5.Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
30.3.2015
6.Zmluva o pripojení k informačnému systému
31.3.2015
APRÍL
7.Zmluva o zneškodnení odpadu č. 09/2015
1.4.2015
8.Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
23.4.2015
9.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti23.4.2015
MÁJ

-
JÚN
10.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom + dodatok k zmluve
22.6.2015
JÚL
11.Dohoda podľa §10 ods. 3 o pomoci v hmotnej núdzi
1.7.2015
12.Dohoda podľa §12 ods. 3 o podmienkách vykonávania menších obecných služieb
1.7.2015
13.Dohoda podľa § 52 na vykonávanie aktivačnej činnosti
1.7.2015
AUGUST
14.Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva
10.8.2015
15.20.8.2015
16.Dodatok k zmluve - Telekom
24.8.2015
SEPTEMBER
17.Dodatok č.2 k dohode zo dňa 1.7.2015 podľa §12 ods.3 písm.b
4.9.2015
18.Dodatok k dohode uzavretej podľa §12, ods 3, písm.b
4.9.2015
19.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná a.s. 0279/3000/2015
9.9.2015
20.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná a.s. 0282/3000/2015
9.9.2015
21.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná a.s. 0285/3000/2015
9.9.2015
22.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná a.s. 0288/3000/2015
9.9.2015
23.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 001/VBr/2015 - REA Tatry s.r.o.
16.9.2015
24.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 003/VBr/2015 - REA Tatry s.r.o.
16.9.2015
25.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 005/VBr/2015 - REA Tatry s.r.o.
16.9.2015
26.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 007/VBr/2015 - REA Tatry s.r.o.
16.9.2015
27.Dohoda o vzájomnej spolupráci - Štátny pedagogický ústav18.9.2015
28.Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest28.9.2015
OKTÓBER
29.Dohoda č.6/2015/§ 54 - ŠnZ28.10.2015
NOVEMBER
30.Dodatok č. 1 k Dohode č. 6/2015/§ 54 - ŠnZ
9.11.2015
DECEMBER
31.Mandantná zmluva na výkon činnosti spojených s verejným obstarávaním15.12.2015
32. Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu17.12.2015
33.Zmluva o dielo č. 07/201518.12.2015
34.Dohoda č. 52/§ 52/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... 22.12.2015
35.UniCredit Bank Dodatok č.2 k zmluve o úvere č. 000390/SB/201430.12.2015
ZMLUVY V ROKU 2014
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
 JANUÁR 
1.Zmluva a dodatok o združenej dodávke plynu9.1.2014
2.Zmluva o združenej dodávke elektriny
9.1.2014
3.Obnova objektu - Kultúrny dom11.1.2014
FEBRUÁR 
4.Dohoda o podmienkách vykonávania menších obecných služieb
13.2.2014
MAREC 
5.Zmluva o združenej dodávke plynu
4.3.2014
6.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.: 27/2013 - MARO s.r.o.
7.3.2014
7.Zmluva o dodávke tovaru pre OHZ
11.3.2014
8.Obnova objektu / Kultúrny dom - Potvrdenie o zverejnení zmluvy 19.3.2014
9.Obnova objektu obecného úradu 
19.3.2014
10.Rekonštrukcia existujúcej miestnej cesty
19.3.2014
11.Rekonštrukcia komunikácií - časť chodníky
19.3.2014.
12.Modernizácia kultúrneho domu
19.3.2014
13.Zmluva č.572-11-2131/2014 - Geodetický a katastrálny ústav21.3.2014
14.Dodatok k zmluve č. 01/2012 - Martin Bodžoň26.3.2014
15.Dodatok č.1 k licenčnej zmluve č. U1264/201327.3.2014
16.Zmluva o poskytnutí služby ECO-SOMENT27.4.2014
APRÍL
17.Dodatok č. 4 k zmluve - TOPSET Solutions s.r.o.1.4.2014
18.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadavkám16.4.2014
19.Zmluva o úvere č. 000390/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
20.Dohoda č.000390B/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
21.Zmluva o úvere č. 000391/SB/2014 - UniCredit bank   
16.4.2014
22.Dohoda č. 000391A/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
23.Zmluva o úvere č. 000392/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
24.Dohoda č. 000392A/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
25.Zmluva o úvere č. 000393/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
26.
16.4.2014
27.Zmluva o úvere č. 000394/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
28.Dohoda č. 000394A/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
29.
16.4.2014
30.
16.4.2014
31.Zmluva o úvere č. 000396/SB/2014 - UniCredit bank
16.4.2014
32.Dohoda o úvere č. 00396A/SB/201416.4.2014
MÁJ
33.Poistná zmluva - Komunálna poisťovňa23.5.2014
 JÚN 
34.Dohoda 18/§52/2014 ŠR na vykonávanie aktivivačnej činnosti
26.6.2014
35.Dohoda - Úrad práce soc. veci a rodiny
30.6.2014
JÚL
36.Dohoda - O podmienkách vykonávania menších obecných služieb
9.7.2014
37.Zmluva o poskytovaní služieb - eGov systems spol s.r.o.
21.7.2014
38.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
24.7.2014
AUGUST
39.Dodatok č.1 k zmluve o úvere č. 000396/SB/2014 . UniCredit bank4.8.2014
SEPTEMBER
40.Kúpna zmluva - Prusák12.9.2013
OKTÓBER 

-1.10.2013
NOVEMBER
41.Zmluva o prevadzkovaní vodovodu
11.11.2014
42.Dodatok k zmluve o dielo č.57 - Euro Funds Consulting
19.11.2014
43.Dodatok k zmluve o dielo č.1342 - Euro Fund Consulting
19.11.2014
DECEMBER 
44.Dodatok č.1 k dohode 18/§52/2014/ŠR
10.12.2014
45.Dodatok k mandatnej zmluve č.35/2011
17.12.2014
46.Dohoda č. 18/§12/AC/2014
18.12.2014
47.D. č.48/§52/20114/NP/VAOTP-5
31.12.2014
ZMLUVY V ROKU 2013
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
 JANUÁR 
1.8.1.2013
2.Dodatok č.1 k zmluve / zmluva o aktualizácií dát 24.1.2013
3.Dodatok č.3 k zmluzve / zmluva o aktializácií programov24.1.2013
4.Nájomná zmluva č.1/2012 - Martin Bodžoň24.1.2013
5.Kúpna zmluva č.01/2013 - Jozef Šterbák28.1.2013
FEBRUÁR 
6.Poistná zmluva - Union poisťovňa 1 11 176315.2.2013
7.Poistná zmluva - Union poisťovňa 1 11 172915.2.2013
8.Zmluva o zriadení vecného bremena
28.2.2013
MAREC 
9.Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr12.3.2013
APRÍL
10.Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnotí8.4.2013
11.Nájomná zmluva č.01/2013
8.4.2013
12.Zmluva o poskytovaní služby servisu PC
19.4.2013
MÁJ
13.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
28.5.2013
 JÚN 
14.Zmluva o dielo - Obecný úrad3.6.2013
15.Zmluva o dielo - Kultúrny dom3.6.2013
16.Zmluva o dielo - Mládežnícke centrum3.6.2013
17.Zmluva o zriadení vecného bremena
6.6.2013
18.Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti7.6.2013
19.Zmluva o dielo - Euro Funds Consulting, s.r.o.7.6.2013
20.Zmluva o dielo č.3/ZoD/201328.6.2013
21.Zmluva o dielo č.4/ZoD/201328.6.2013
JÚL
22.Mandatná zmluva - Rastislav Tapšák8.7.2013
23.Mandatná zmluva - CVO s.r.o.10.7.2013
24.Dodatok č.1 na vykonávanie aktivačnej činnosti11.7.2013
25.Zmluva o poskytnutí auditorských služieb17.7.2013
26.Zmluva o spolupráci - Fond sociálneho rozvoja23.7.2013
27.Zmluva o poslytnutí auditorských služieb23.7.2013
AUGUST
28.Zmluva o dielo 1365 - Euro Funds Consulting s.r.o. 21.8.2013
29.Kúpna zmluva - Patrik Šterbák28.8.2013
SEPTEMBER
30.Zmluva o dielo - CMR Slovakia s.r.o.4.9.2013
31.Dodatok k zmluve - Telekom13.9.2013
32.Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č.XX.
26.9.2013
OKTÓBER 
33.Zmluva o dielo 1362 - Euro Funds Consulting s.r.o.1.10.2013
34.Zmluva o dielo -MARO s.r.o.20.10.2013
35.Zmluva o dielo - P4U s.r.o.25.10.2013
NOVEMBER
36.Zmluva o poskytnutí dotácie - Hasičský záchranný zbor22.11.2013
37.Dodatok k zmluve - Branislav Perignát28.11.2013
38.Dodatok k zmluve - Milan Džadoň28.11.2013
DECEMBER 
39.Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu - Terénna sociálna práca
5.12.2013
40.Dohoda č.39 na vykonávanie aktivačnej činnosti
5.12.2013
41.Poistná zmluva majetku obce - Komunálna poisťovňa5.12.2013
42.Poistná zmluva materskej školy - Komunálna poisťovňa5.12.2013
43.Úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa10.12.2013
44.O pravádzkovaní verejného vodovodu IBV Kráľovské údolie
18.10.2013
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky