Objednávky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Objednávky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

OBJEDNÁVKY V ROKU 2018
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
Obj. č.1Jedálne kupóny3.1.2018
Obj. č.2Objednávka topného telesa - Elbytplus10.1.2018
Obj. č.3Úradné overenie meradla
24.1.2018
FEBRUÁR
obj. č.4Technická pomoc pre projekt1.2.2018
Obj. č.523.2.2018
MAREC

-
APRÍL
Obj. č.6Spracovanie projektovej dokumentácie "Prístavba hasičskej zbrojnice "
3.4.2018
Obj. č.74.4.2018
Obj. č.8Objednávka betónových prvkov - Klocok Hranovnica23.4.2018
MÁJ
Obj. č.9Turisticka a cyklistická mapa10.5.2018
Obj. č.1016.5.2018
Obj. č.11Tonery do tlačiarne pre MŠ18.5.2018
JÚN
Obj. č.12Realízácia verejného obstarávania - Požiarná zbrojnica7.6.2018
Obj. č.13Vykonávanie anylýz pitných vôd7.6.2018
Obj. č.14Asfaltová zmes18.6.2018
Obj. č.15Jedálne kupóny20.6.2018
JÚL

-
AUGUST

-
SEPTEMBER

-
OKTÓBER

-
NOVEMBER
Obj. č. 16Hasičská výstroj a výzbroj20.11.2018
Obj. č. 17Školský nábytok20.11.2018
DECEMBER
Obj. č. 18
5.12.2018
OBJEDNÁVKY V ROKU 2017
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
Obj. č.1Objednávka jedálnych kupónov12.1.2017
Obj. č.2Objednávka inzercie
12.1.2017
Obj. č.3Objednávka náplne do tlačiarne EPSON16.1.2017
Obj. č.4Toner do tlačiarne pre MŠ18.1.2017
Obj. č.5Epson cartridge31.1.2017
FEBRUÁR
Obj. č.6Geodetické zameranie1.2.2017
Obj. č.7Revízia tlakových nádob9.2.2017
Obj. č.8Hrnčeky s potlačou9.2.2017
MAREC

-
APRÍL

-
MÁJ

-
JÚN
Obj. č.9Multipack EPSON - náplne13.6.2017
Obj. č.10Realizácia procesu verejného obstarávania - Materská škola13.6.2017
Obj. č.1113.6.2017
JÚL
Obj. č.12
Toner do tlačiarne pre MŠ4.7.2017
Obj. č.13
Návleky na topánky pre MŠ
4.7.2017
Obj. č.14Školské tlačivá a pedagogická dokumentácia pre Materskú školu
4.7.2017
Obj. č.1514.7.2017
Obj. č.16Objednávka jedálnych kupónov31.7.2017
AUGUST
Obj. č.17Hasičská výstroj - výzbroj16.8.2017
SEPTEMBER
Obj. č.18Realizácia procesu verejného obstarávania - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu6.9.2017
Obj. č.19
6.9.2017
Obj. č.20
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu6.9.2017
OKTÓBER
Obj. č.21Objednávka PVC rúr2.10.2017
Obj. č.22Objednávka výkopových prác2.10.2017
NOVEMBER
Obj.č.23Identifikačné náramky24.11.2017
DECEMBER
Obj. č. 24Nomiland - hračky pre MŠ12.12.2017
Obj. č. 25Nomiland - hračky pre MŠ12.12.2017
Obj. č. 26Výbava pre MŠ18.12.2017
Obj. č. 27Nomiland - hračky pre MŠ19.12.2017
Obj. č. 28Elektrický kompostér21.12.2017
OBJEDNÁVKY V ROKU 2016
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
obj. č.1Migo-materiál pre výrobu reklamy8.1.2016
obj. č.2Euro pokladnica 12.1.2016
obj. č.325.1.2016
obj. č.4Objednávka jedálnych kupónov26.1.2016
FEBRUÁR

-
MAREC

-
APRÍL
obj.č.5Multifunkčná atramentová tlačiareň EPSON27.4.2016
MÁJ
obj. č.6Objednávka asfaltovej zmesi3.5.2016
JÚN
obj. č.7Výkopové práce na  prípojku verejného osvetlenia1.6.2016
obj. č.8Tonery do tlačiarní16.6.2016
obj. č.9Školské tlačivá 20.6.2016

JÚL
obj. č.10Preprava stolov a stoličiek1.7.2016
AUGUST
obj. č.11Geodetické zameranie8.8.2016
obj. č.12Spracovanie Energetického auditu verejného osvetlenia
23.8.2016
SEPTEMBER
obj. č.13Prevoz unnimobunky2.9.2016
obj. č.14Objednávka jedálnych kupónov20.9.2016
OKTÓBER

-
NOVEMBER
obj. č.15Objednávka Mikulášskych balíčkov
11.11.2016
obj. č.16Rozkládací nožnicový stan16.11.2016
DECEMBER
obj. č.17Objednávka kostýmov pre MŠ5.12.2016
obj. č. 1812.12.2016
obj. č. 1912.12.2016
obj. č. 20Objednávka pomôcok pre MŠ12.12.2016
obj. č. 21Objednávka hračiek pre MŠ21.12.2016
OBJEDNÁVKY V ROKU 2014
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
 JANUÁR 
Obj. č.19.1.2014
Obj. č.2
Regionálne vzdelávacie centrum
9.1.2014
Obj. č.3
28.1.2014
FEBRUÁR 
Obj. č.4
Objednávka tonera do kopírovacieho zariadenia
13.2.2014
Obj. č.5
Ciachovanie váh v MŠ
18.2.2014
Obj. č.6
Obj.na údaje zo súboru popisných informácií zo súboru geodetických informácií ...
19.2.2014
Obj. č.7
Materiálno-technické zabezpečenie OHZ Malý Slavkov
27.2.2014
MAREC 
Obj. č.8
Tabule na propagáciu dotácii EU
21.3.2014
Obj. č.9
Objednávka Synology DS214
21.3.2014
APRÍL
Obj. č.10
Vytýčenie sietí PVPS
9.4.2014
Obj. č.11
Vytýčenie sietí SPP
9.4.2014
Obj. č.12
Vytýčenie sietí - Východoslovenská distribučná a.s.
9.4.2014
Obj. č.13
Vytýčenie sietí Slovak Telekom
9.4.2014
Obj. č.14
Informačná brožúrka
29.4.2014
MÁJ
Obj. č.15
Školské tlačívá
22.5.2014
 JÚN 

-
JÚL
Obj. č.16
Cestné obrubníky
2.7.2014
AUGUST
Obj. č.17
25.8.2014
SEPTEMBER
Obj. č.18
Montáž sasdrokatónových podhľadov
10.9.2014
Obj. č.19
PE vrecia
12.9.2014
OKTÓBER 
Obj. č.20
Geodetické zameranie
15.10.2014
NOVEMBER
Obj. č.21
Materiál na multifunkčné ihrisko
6.11.2011
Obj. č.22
Obj. darčekových poukážok
24.11.2014
Obj. č.23
Obj. daňových tlačív
26.11.2014
DECEMBER 

-
OBJEDNÁVKY V ROKU 2013
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
 JANUÁR 
Obj. č.18.1.2013
FEBRUÁR 
Obj. č.2
Obj. na výmenu zámku
8.2.2013
MAREC 
Obj. č.3
Džiak na mikrovlnky
25.3.2013
APRÍL
Obj. č.4
Tovar pre Materskú školu
23.4.2013
MÁJ
Obj. č.5
Tovar pre Materskú školu
3.5.2013
Obj. č.6
Preprava nebezpečných odpadov
3.5.2013
 JÚN 
Obj. č.7
Skládačky pexesa
5.6.2013
Obj. č.8
Obj, výkopových prác
7.6.2013
Obj. č.9
Tovar pre Materskú školu
18.6.2013
JÚL
Obj. č.10
Obj. cartridge Epson
22.7.2013
Obj. č.11
Obj. jedálnych kupónov
22.7.2013
Obj. č.12
Obj. na výrobu pečiatok
23.7.2013
AUGUST
Obj. č.13
Školský nábytok
20.8.2013
Obj. č.14
Objednávka PE vriec
26.8.2013
Obj. č.15
Tovar pre Materskú školu
28.8.2013
SEPTEMBER
Obj. č.16
Objednávka ručníkov
18.9.2013
OKTÓBER 
Obj. č.17
Vypracovanie projektovej dokumentácie
22.10.2013
Obj. č.18
Obj. darčekových kupónov
23.10.2013
Obj. č.19
Obj. jedálnych kupónov
23.10.2013
NOVEMBER
Obj. č.20
Tovar pre Materskú školu
11.11.2013
Obj. č.21
Tovar pre Materskú školu
11.11.2013
Obj. č.22
Tovar pre Obecný úrad
11.11.2013
Obj. č.23
Obj. praktickej príručky
22.11.2013
DECEMBER 
Obj. č.24
Polohopisné zameranie potoka
5.12.2013
OBJEDNÁVKY V ROKU 2012
Poč. čísloNázov a popisDátum zverejnenia
JANUÁR
Obj. č.1
Nádoby na komunálny odpad
12.1.2012
Obj. č.2
Ciachovanie váhy v MŠ
16.1.2012
Obj. č.3
25.1.2012
FEBRUÁR

-
MAREC
Obj. č.4
Tovar pre MŠ
8.3.2012
Obj. č.5
Vypracovanie rozpočtu na chodník
20.3.2012
APRÍL

-
MÁJ

-
JÚN
Obj. č.6
Obj. betónovej zmesi
6.6.2012
Obj. č.7
Vytýčenie telekomunikačných sietí
26.6.2012
JÚL
Obj. č.8
Evidenčné známky pre psov
11.7.2012
Obj. č.9
Video film s fotografiami
30.7.2012
AUGUST
Obj. č.10
Obj. jedálnych kupónov
2.8.2012
Obj. č.11
Tovar pre materskú školu
6.8.2012
SEPTEMBER
Obj. č.12
Obj. PE vriec
11.9.2012
OKTÓBER

-
NOVEMBER
Obj. č.13
Obj. kancelárskych potrieb
7.11.2012
DECEMBER
Obj. č.14
Obj. darčekových kupónov
3.12.2012
Obj. č.17Objednávka kostýmov pre MŠ6.12.2016
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky